Bedenktijd - Herroepingsrecht

StarBlueDisc

Bedenktijd

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst, zonder opgave van reden, te ontbinden binnen een periode van maximaal veertien dagen.
Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/Zij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien hij/zij van zijn/haar herroepingsrecht gebruik wenst te maken, moet de consument het product in de originele staat en originele verpakking van StarBlueDisc retourneren.

Het product mag niet gebruikt zijn/worden.

Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal StarBlueDisc dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending van het product, terugbetalen.

Indien u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht dan kunt u de herroeping aanmelden middels ons
"Formulier voor Herroeping".
Om uw herroeping aan te melden, vult u dit formulier volledig in en, of u stuurt dit ingevulde formulier naar onderstaand adres, of u mailt dit ingevulde formulier naar info@starbluedisc.nl.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ons ook bellen op nummer 040-7440585.

Retour zenden producten van herroeping:

De producten die u wilt herroepen dienen te worden verzonden naar onderstaand retouradres.

Retouradres:


StarBlueDisc
Hoog Vaartje 4
5712BZ SOMEREN